CW_20210325_0800

CW_20210325_0800

Fritz Joussen, CEO des Reisekonzerns Tui: „Die TUI kann Krise!“