Max-Eyth-See Stuttgart

Max-Eyth-See Stuttgart

Max-Eyth-See Stuttgart. Foto: Gregor Lengler Foto: TMBW, Georg Lengler